PLaN! Ontwerp en tekenburo | Referentielijst Cepezed

Projecten: uitwerking i.o.v. cepezed

Renovatie Rijkskantoor De Knoop Utrecht

detaillering, controle uitvoering
foto Leon van Woerkom cepezed

Nieuwbouw rechtbank Amsterdam

detaillering

Nieuwbouw Medisch Centrum Alkmaar

detaillering, foto cepezed
foto cepezed

Renovatie station Tilburg

detaillering, foto cepezed